خیابان سهروردی شمالی ، نبش میرزای زینالی غربی، پلاک 92 ، طبقه 2 واحد 18